Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Geschiedenis Friese zuivelproductie en duurzaamheid


Door Ronald Plantinga is weer een stuk van de historie van de Friese zuivelsector vastgelegd. Op 9 september 2021 verdedigde hij met succes zijn proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Groningen: Nooit meer honger en natuurinclusief. Productiviteitsgroei en duurzaamheid in de Friese zuivelsector, 1945-2020.
Hij beschrijft in zijn proefschrift de sterke groei in de productiviteit en de daarbij behorende duurzaamheidvraagstukken voor de periode 1945-2020. In zijn studie gaat Plantinga in op de modernisering van zowel de Friese coöperatieve zuivelindustrie alsook de Friese melkveehouderij vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Deze modernisering legt een grote druk op landschap en milieu.
Aan de orde komen afvalwaterproblematiek, emissies door de melkveehouderij, landschapsbeheer en biodiversiteit. Beleidsimplicaties van betrokken regionale organisaties en de duurzaamheidstransitie worden geduid. Het betreffen zaken die de actualiteit ten zeerste raken. Het is dan ook goede basis voor de inhoudelijke discussie met betrekking tot de huidige duurzaamheidsproblematiek.
Meer informatie: https://research.rug.nl/nl/publications/nooit-meer-honger-en-natuurinclusief-productiviteitsgroei-en-duur.
 
Jos Lankveld
November 2021