Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Dè website voor zuivelarchieven 

           
Hier vindt u informatie over het erfgoed van de Nederlandse zuivel. Met een database van archieven van zuivelfabrieken en organisaties, actuele informatie over publicaties en lijsten van zuivelfabrieken en nog bestaande gebouwen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie.
Gebruik onderstaande zoekmogelijkheid om op trefwoord archieven te vinden.
 
 

Berichten

15 jaar fusieperikelen
Hoe een grote zelfstandige fabriek in Workum onderdeel werd van een multinational. Vanuit dat perspectief beschreef vakbondsman Harry Vellenga de zuivelindustrie tussen 1983 en 2008. Van de fusie van Frico en Domo tot de vorming van FrieslandCampina.
Kloek boek over coöperatie Genemuiden
De kleinzoon van de man die maar liefst veertig jaar directeur was van de coöperatieve zuivelfabriek in Genemuiden heeft een kloek boek geschreven: Bron van Welvaart. Coöperatieve Zuivelvereniging Genemuiden–Vecolac–Coberco.
Woonwijk rond melkfabriek in Arnhem
De sinds 2003 leegstaande Coberco-fabriek in Arnhem blijft behouden als industrieel monument. Rondom het gebouw komt een nieuwe woonwijk, het Coberco-kwartier. Naar aanleiding daarvan is een publicatie gemaakt over de geschiedenis van de fabriek, de architect Feenstra en de nieuwbouw: De Melkfabriek in Arnhem.
Dirk van den Broek (1924-2020)
De onlangs overleden Dirk van den Broek (1924-2020) begon als melkman. Zoals vele melkventers kwam hij uit een boerenfamilie. Zijn vader was melkveehouder in de buurt die nu bij Amsterdam-West hoort.
Arie Jan Kranendonk (1930-2019)
De eind mei 2019 overleden Arie Jan Kranendonk was de laatste directeur van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF) vóór de fusie met Noord Nederland in 1990.
828x zuivel in beeld
Op de website van de Wageningse Universiteit zijn sinds kort beelden te zien van de zuivelbereiding in vroeger tijd. Het is de collectie van professor Boke van der Burg.